• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme "Spremačica radnog prostora"

  05.06.2022.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Hercegovačko-Neretvanska županija/kanton

  Kantonalni/Županijski sud u Mostaru  

  Broj: 07 0 Su  021187 22 Su

  Mostar, 01.06.2022.godine

   

              Predsjednik suda, na osnovu odedbi člana 21. stav 1., 2. i 3. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji  Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 49/05 i 103/21) i člana 35. Pravilnika o unutarnoj organizaciji Kantonalnog/Županijskog suda  Mostar, a na temelju Odluke Vlade Hercegovačko-neretvanke županije/kantona broj: 01-1-02-837/22 od 07.04.2022.godine, raspisuje

   

   

  JAVNI OGLAS

  za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme

   

  1.      Spremačica radnog prostora, 1 (jedan) izvršitelj.


  Sa desne strane je kompletan sadržaj konkursa.

  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • JAVNI OGLAS SPREMACICA 2022
 • 23 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme "Spremačica radnog prostora"

  05.06.2022.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Hercegovačko-Neretvanska županija/kanton

  Kantonalni/Županijski sud u Mostaru  

  Broj: 07 0 Su  021187 22 Su

  Mostar, 01.06.2022.godine

   

              Predsjednik suda, na osnovu odedbi člana 21. stav 1., 2. i 3. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji  Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 49/05 i 103/21) i člana 35. Pravilnika o unutarnoj organizaciji Kantonalnog/Županijskog suda  Mostar, a na temelju Odluke Vlade Hercegovačko-neretvanke županije/kantona broj: 01-1-02-837/22 od 07.04.2022.godine, raspisuje

   

   

  JAVNI OGLAS

  za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme

   

  1.      Spremačica radnog prostora, 1 (jedan) izvršitelj.


  Sa desne strane je kompletan sadržaj konkursa.