Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Mostaru

Odluka o radnom vremenu od 11.5.2020

11.05.2020.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hecegovačko-neretvanska županija/kanton
Županijski sud Mostar –Kantonalni sud Mostar
Poslovni broj: 07 0 Su 017511 20 Su
Mostar, 11.5.2020.godine

         Zamjenik predsjednice suda  temeljem čl . 31 Zakona o sudovima FBiH (Službene novine Federacije BiH br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) i čl. 8 Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Sl.glasnik BiH“ broj:66/12 i 40/14),  Odluke VSTV broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.4.2020 god. Odluka, mjera i naredbi Kriznih štabova FBIH i HNŽ/K , vezano za proglašeno stanje nesreće uzrokovano corona virusom  ( COVID 19 ) proglašeno od strane Vlade FBIH i Vlade HNŽ/K  donosi slijedeću

O D L U K U 
I.
         Sukladno ublaženim mjerama i naredbama Federalnog i Županijskog-Kantonalnog stožera civilne zaštite a u cilju normaliziranja rada u Županijskom-Kantonalnom  sudu u Mostaru stavlja se van snage Odluka ovog suda broj 07 0 Su 017515 20 Su od  16.03.2020, 18.03.2020., 23.03.2020.o 30.03.2020. i 3.4.2020 god. o organizaciji rada Županijskog-Kantonalnog suda u Mostaru  za vrijeme trajanja stanja nesreće u FBIH izazvane pojavom pandemije corona virusa, pa ovaj  počevši od dana 12.5.2020 god. radi u redovnom radnom vremenu od 07,30 sati do 15,30 sati.
         Shodno prednjem navodu svi uposlenici ovog suda pozivaju se na posao u cilju redovnog obavljanja svojih poslova i radnih zadataka sa danom 12.5.2020 god.
         Navedena Odluka je usklađena sa Odlukama nadležnih kriznih štabova F BIH i HNŽ/K Mostar i srazmjerna je trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području HNŽ/K.
         Odluka je također donesena shodno prostornim mogućnostima ovog suda u uvjetima socijalne distance te zdravstvene i epidemiološke zaštite svih djelatnika suda i lica koja po pozivu dolaze u ovu pravosudnu instituciju.     
                                                                              II.
         Protokol prilikom ulaska u zgradu ovog suda za sve djelatnike suda i sve druge osobe koje ulaze u zgradu suda je slijedeći
1. Prvenstveno na samom ulasku u sud vrši se dezinfekcija obuće u posebnom dezinfekcionom sredstvu  u kome se nalazi otirač ili spužva sa rastvorenim sredstvom dezinfekcije
2. Nakon toga vrši se dezinfekcija ruku sredstvom za dezinfekciju koje je postavljeno na prijemnom pultu suda.
3. Dežurni djelatnik sudske policije nakon evidentiranja uposlenika na elektronskom aparatu, vrši mjerenje temperature svih djelatnika i osoba koje ulaze u sud i to i to beskontaktnim digitalnim toplomjerom.
4. Osobama koje imaju temperaturu veću od 37 stupnjeva celzijusa neće biti dozvoljen ulazak u sud.
5. Također i nadalje je obavezno  nošenje zaštitnih rukavica i maski prilikom kretanja kroz hodnike i prostorije suda, a i nadalje će se vršiti dezinfekcija svih prostorija suda a posebno javno dostupnih prostorija ( hodnici, pisarnice, protokol, prostorije za zadržavanje pritvorenika, toaleti i sl. )
6. Protokol ulaska u sud i ponašanje u sudu biće istaknuto na ulaznim vratima zgrade suda.
III.
        
        U odnosu na rad pisarnica suda  ( kaznena, građanska i upravna ) djelatnice istih su odvojene od stranaka postavljanjem fizičke barijere u vidu pleksiglasa a radi onemogućavanja direktnog fizičkog kontakta istih sa strankama.
         U pisarnici se može nalaziti  samo jedna stranka što znači da stranke ulaze naizmjenično jedna po jedna a stranke čekaju svoj redoslijed u prijemnom hodniku zgrade suda.
         Odvjetnici i odvjetnički vježbenici svoju poštu i nadalje će primati isključivo na prijemnom pultu u zgradi suda.
          
IV
         
 Dežurni sudac i sudački asistent obavljaju svoju tjednu dežuru prema utvrđenom rasporedu.
V.
Vezano za  zakazivanja kaznenih suđenja ista se mogu zakazivati i održavati u Maloj Sali ovog suda ( ukoliko se radi o jednom optuženom ) odnosno u Velikoj Sali ukoliko se radi o većem broju optuženih posebno vodeći računa o osiguravanju dovoljnog razmaka između svakog pojedinog učesnika u postupku suđenja.
         Zakazane rasprave u upravnim predmetima i preotvorene rasprave u građanskim predmetima mogu se održavati ili u uredima sudaca ( ukoliko se radi o malom broju sudionika ) ili u Maloj Sali ukoliko ne istima učestvuje više osoba uz naravno pridržavanje svih mjera zaštite.
VI.
 
         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,  ista će biti objavljena na web stranici i oglasnoj tabli suda, te će se dostaviti  svim djelatnicima ovog suda, Visokom sudačkom i tužiteljskom vijeću , Ministarstvu pravosuđa HNŽ/K , Županijskom-Kantonalnom Tužiteljstvu Mostar i Odvjetničkoj komori HNŽ/K. 

                                                                                          ZAMJENIK PREDSJEDNICE SUDA 
                                                                                                    ZORAN KRTALIĆ

Kompletna udluka i dopuna odluke se može "skinuti" na linku desno.                                                                                                      
Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh