Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Mostaru

Obavjest o radu suda u vezi novonastale epidemiološke situacije

16.03.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hecegovačko-neretvanska županija/kanton

Županijski sud Mostar –Kantonalni sud Mostar

Poslovni broj: 07 0 Su 017511 20 Su

Mostar, 16.03.2020.godine 


          Predsjednica suda temeljem čl .31 Zakona o sudovima FBiH (Službene novine Federacije BiH br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) i čl. 8 Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Sl.glasnik BiH“ broj:66/142 i 40/14), a povodom  novonastale epidemiološke  situacije donosi slijedeću

O D L U K U 

I. 

          Prijem stranaka u sudu i to samo u prijemni ured radi predaje podnesaka i tužba i ostalih pismena će se održavati svaki radni dan  od 11.00 do 13,00 sati.

 II.

            Sve zakazane rasprave, ukoliko nisu hitne prirode ,odgađaju se do daljnjeg (sve ovisi o epidemiološkoj situaciji u BiH).

III.

          U ostalim uredima prijem stranaka se obustavlja i stranke će svoje zahtjeve i upite vezane za predmete moći dobiti samo putem telefona na brojeve telefona 036-323-381 i 036-323-382.  

IV.

            Uposlenici suda se moraju pridržavati uputstava koje su nadležne službe izdale vezane za higijenu, a  jedna spremačice će sedmično  raditi  puno radno vrijeme, dok će dvije dolaziti kao i prije. Ostale obveze spremačice će dobiti od svoje šefice, po kojima će postupati. U sudu su već podjeljene rukavice i maske za prijemni ured i pisarnice, a tokom dana će i ostali uposlenici dobiti prevenitvno rukavice koji nisu direktno povezani sa strankama ,   a maske ukoliko uspijemo nabaviti. 

V. 

          Ova odluka stupa na snagu s današnjim danom. 


PREDSJEDNIK SUDA

JASMINA RAJKOVIĆ

 

DOPUNA  O D L U K E

od 16.03.2020.godine

I. 

          Prijem stranaka u sudu se obustavlja do 06.04.2020.godine, a radno vrijeme suda je od 07.30 do 14,00 sati. 

 II. 

           Stranke sva pismena za sud mogu uputiti putem pošte. Od ove dopune odluke izuzimaju se kuriri općinskih sudova i tužiteljstva, te kuriri iz nadležnih policijskih ustanova.

 III. 

            Za sve stranke tj. kurire Draženko Marić ili osoba koja ga mijenja dužna je strankama na porti prilikom ulaska u sud dati rukavice koje će se nalaziti na porti suda. 

IV.

          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

PREDSJEDNIK SUDA

JASMINA RAJKOVIĆ

Kompletna udluka i dopuna odluke se može "skinuti" na linku desno.


 Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh