Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Mostaru

Pregled rada sudaca K/Ž u Mostaru za 2019

19.02.2020.

Ovim pregledom rada sudaca obuhvaćeni su vrsta predmeta, koje su pojedini suci imali u svom radu, broj riješenih predmeta (kvantitet rada), ožalbene, potvrđene, preinačene i ukinute odluke (kvalitet rada), te ostvarena norma prema postojećim orijentacijskim mjerilima sukladno Pravilniku o utvrđivanju godišnje orijentacione norme predsjednika suda,sudaca i stručnih suradnika ( u daljem tekstu Pravilnik), te Instrukcije za obračun individualne i kolektivne orijentacione norme u sudovima i Kriterijima za ocjenjivanje rada predsjednika suda i Kriterijima za ocjenjivanje sudaca i stručnih suradnika (u daljem tekstu Kriterij)
Prilikom utvrđivanja broja predmeta, koje je sudac trebao završiti u obzir se uzima da li je sudac ujedno i predsjednik odjeljenja i u tom slučaju mu se umanjuje na način iz člana 15. Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad predsjednika suda , sudaca i stručnih suradnika rezultatu rada sudaca. Kod utvrđivanja i ocjenjivanja kvalitete rada svakog pojedinog suda, kvalitet rada se cijeni prema broju ukinutih odluka.

Komletan izvještaj možete vidjeti klikom na dokumenet sa desne strane.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Pregled rada sudija za 2019