Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Mostaru

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici Kantonalnog/Županijskog suda Mostar

02.03.2018.

TAJNIK - SEKRETAR SUDA
-
1. ODSJEK – PISARNICA SUDA
ŠEF PISARNICE
Karolina Stanković

VIŠI REFERENT ZA UNOS DOKUMENATA U PRIJEMNOM UREDU
Sandra Vukša

Daniela Mekić

VIŠI REFERENT ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA
Tihana Miletić
Elvedin Ćatić
Anka Mandić

Predrag Martinović
VIŠI REFERENT ZA OTPREMU POŠTE
Mevlida Volić
VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ARHIVE
Dimitrije Čičević
KURIR
Sena Mustafić

Aldin Čolaković

VIŠI SAMOSTALNI REFERENT KNJIŽNIČAR
Ankica Sopta
 
2 . ODSJEK SUDAČKIH/SUDSKIH ASISTENATA
ŠEF ODSJEKA SUDAČKIH/SUDSKIH ASISTENATA
-
VIŠI REFERENT SUDAČKI/SUDSKI ASISTENT
Dika Čolaković
Gordana Ćubela
Zejna Džiho
Džemila Džiho
Fazila Mušinović
Šemsa Pehilj
Marija Mišura
Lejla Boškailo
Adisa Špago

Dragana Leko

Andrea Leko

Marijana Križanac

Alma Duraković

 

3. RAČUNOVODSTVO
ŠEF RAČUNOVODSTVA
Mirjana Kordić
VIŠI REFERENT ZA METERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE
Miljana Šunjić
VIŠI REFERENT ZA BLAGAJNIČKE POSLOVE
Samija Mekić

VIŠI REFERENT VOZAČ
Darko Šarac
REFERENT ZA RUKOVANJE TELEFONSKOM CENTRALOM
Draženko Marić
SPREMAČICA RADNOG PROSTORA
Ana Džidić
Plamenka Mujanović
Nada Tomić

4 . SAMOSTALNI IZVRŠILAC
TEHNIČKI TAJNIK – SEKRETAR
Snježana Topić

5. VIŠI STURČNI SARADNIK ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE POSLOVE

Nedžad Vejzović


6. SUDSKI VJEŽBENICI-PRIPRAVNICI

(trnutno ih nema)


7. SUDSKI VJEŽBENICI-PRIPRAVNICI VOLONTERI

(trnutno ih nema)
Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh